Quí som

 

Els qui aninem la publicació d'aquesta plana tenim entre nosaltres un mínim comú denominador: considerem que els treballs, les propostes metodològiques, les finalitats assenyalades per Marx continuen essent bàsicament significatives. Davant del fracàs del marxisme majoritari en el segle XX, creiem útil retornar directament al marxisme de Marx. Què vol dir Espai Marx? Volem obrir un espai al voltant de Marx, tractem de compartir taula de treball amb ell, destaquem la importància també als nostres dies del diàleg permanent amb l'obra de Marx i amb el seu estar en el món. No es tracta ni d'una lectura arqueològica ni d'un tornar a les fonts, es tracta d'apostar per la necessitat del Marx 2001.

Bookmark and Share